+420 604757842 hlavac.j@email.cz
Poděkování za skautskou akci Obrok 2019

Od: Jaroslav Hlaváč <hlavac.j@email.cz>
Komu: Program SLUŽBA Obrok 19 <program-sluzba@obrok19.cz>
Datum: 3. 6. 2019 10:44:13
Předmět: Re: Obrok – zhodnocení skautské služby

Za náš spolek také Vám všem patří velký dík.

K jednotlivým bodům:

1) Veškerá komunikace proběhla prostřednictvím telefonátu a následné mailové komunikace. Vše bylo předem domluveno a také dle harmonogramu probíhalo.

2)Domluvená práce,( úklid okolí zříceniny), proběhla dle dohody a navíc z časové rezervy byla nabídnuta z Vaší strany pomoc při přepravě kamenných schodnic, která byla provedena navíc oproti plánu.

3) Rádi uvítáme v budoucnu jakoukoli pomoc  a další spolupráci.

 

Děkujeme ještě jednou všem organizátorům  i všem zúčastněným akce Obrok 2019.

 


Jaroslav Hlaváč , předseda spolku „Příznivci hradu Kožlí,z.s.“
hlavac.j@email.cz

———- Původní e-mail ———-
Od: Program SLUŽBA Obrok 19 <program-sluzba@obrok19.cz>

Datum: 2. 6. 2019 15:13:44
Předmět: Obrok – zhodnocení skautské služby

Vážená paní, vážený pane,

 

mnohokrát Vám děkujeme za Vaši spolupráci a možnost, že u Vás skauti a skautky z celé republiky mohli vykonávat službu v rámci skautské akce Obrok 2019. Velice si ceníme Vaší ochoty poskytnout našim účastníkům prostor pro vykonávání služby a tím také naplnění skautského hesla Sloužím! 

 

Tímto e-mailem bychom Vás chtěli požádat o poslední laskavost z Vaší strany, a to o zpětnou vazbu ke službě, kterou u Vás skauti a skautky vykonávali –  především by nás zajímaly tyto informace:

1) komunikace před akcí – byli jste spokojeni s komunikací před akcí? věděli jste vše a byly Vám poskytnuty veškeré informace nezbytné pro akci?

2) práce skautů na místě – jak jste byli spokojeni se skautskou službou? byla vykonána svědomitě a správně? bylo chování skautů v pořádku?

3) potenciál do budoucna – vidíte potenciální možnost nějaké další budoucí spolupráce se skautským hnutím a pokud ano, tak jakou? pokud ne, tak z jakého důvodu?

 

Ještě jednou Vám velice děkujeme za spolupráci během akce Obrok 2019 a do další Vaší činnosti Vám přejeme hodně štěstí a úspěchů!

 

Za tým služby

Simona Zatloukalová a Jan Lebeda

 

Mgr. Simona Zatloukalová
vedoucí programu Služba
+420 605 827 803 | simona.zatloukalova@skaut.cz

 

Jan Lebeda
program Služba
+420 773 210 244 | h.lebedaj@gmail.com

 

www.obrok19.cz | www.facebook.com/skautskyobrok | www.instagram.com/obrok_official
Obrok 2019 je oficiální akcí Junáka – českého skauta.

 

 

Odpověď na žádost ze dne 23.5.2018 - Rady města Neveklov

 

 

Re: Fwd: žádost

Dobrý den,

Rada města Neveklov projednala na svém zasedání dne 23.5.2018 Vaši žádost o pomoc při obnově a zachování zříceniny hradu Kožlí „darováním“ kamenných částí na vybudování dalšího úseku schodiště.

Rada města schválila darování kamenných prvků na obnovu schodiště zříceniny hradu Kožlí.

S pozdravem
vyřizuje

Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

 

Žádost ze dne 14.5.2018 - K rukám členů Rady města Neveklov

 

Dne 14.5.2018 v 15:37 Jaroslav Hlaváč napsal(a):

K rukám členů Rady města Neveklov

Dobrý den,

obracíme se na Vás s žádosti o pomoc při obnově a zachování zříceniny hradu Kožlí. Možná měli někteří z Vás možnost navštívit tuto lokalitu v poslední době a posoudit, že došlo k mnoha změnám v místě bývalého hradu a jeho okolí. Jsme spolek s názvem „Příznivci hradu Kožlí“ a již dva roky se ve svém volném čase  věnujeme aktivitám v tomto místě. Více informací o nás najdete na stránkách http://www.hradkozli.cz/http://www.hradkozli.cz/

 

V současné době provádíme opravu schodů a přístupu na zříceninu. Schodiště, které jsme opravili v loňském roce nevyhovuje z hlediska bezpečnosti ( ujíždějící kameny atd.) a proto jsme se rozhodli schodiště vystavit z kamenných  celků.Již část (cca jednu čtvrtinu), jsme vybudovali z vlastním zdrojů, ale na další úsek již nemáme kamenné stupně. Jelikož jsme spolek bez větších sponzorů a veškeré aktivity si financujeme převážně z vlastních zdrojů , prosíme Vás o možnost „darování“ jakéhokoli množství kamenných částí ( do šíře 50 cm) pro vybudování dalšího úseku schodiště. Jako protislužbu nabízíme trvalé prezentování Vašeho daru na našich stránkách mezi našimi sponzory . Dále nabízíme možnost vystoupení naší místní kapely „Kombo na útěku“ na dohodnuté Vaší akci, jako poděkování za spolupráci, bez finančních nároků.

 

Děkujeme za posouzení  žádosti

 

Jaroslav Hlaváč

Miroslav Vaněček

 

 

Výňatek ze zápisu ZO ze dne 7.8.2017, 11.9.2017, 16.10.2017

 

Výňatek ze zápisu ZO ze dne 7.8.2017

Žádost o pronájem nebo převod stavby bývalé trafostanice

Zastupitelstvo obce obdrželo žádost od spolku Příznivci hradu Kožlí o dlouhodobý pronájem popř.

převod stavby bývalé trafostanice do majetku spolku. Spolek by tuto stavbu využil pro svoji činnost

a též provedl opravu vnější i vnitřní části. V trafostanici se nyní nachází sklad nářadí.

Spolek Příznivci hradu Kožlí bude vyzván k účasti na dalším zasedání, aby zde podal více informací

o záměru se zmiňovaným objektem.

 

Výňatek ze zápisu ZO ze dne 11.9.2017

Žádost o pronájem nebo převod stavby bývalé trafostanice

Důvodová zpráva:

Na minulém zasedání ZO neuzavřeno. Zástupce spolku Příznivci hradu Kožlí byl požádán k účasti na zasedání, aby zde podal více informací o záměru s objektem.

Zástupce spolku Příznivci hradu Kožlí předložil dne 11.9.2017 zastupitelstvu novou žádost (přílohou zápisu) kde žádá o převod do vlastnictví či o odprodej stavby bývalé trafostanice.

J.Vitejček navrhuje pozvat zástupce spolku, aby podal vysvětlení o využití stavby.

Návrh usnesení č.: 39/09/2017

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s převodem ani prodejem stavby bývalé trafostanice.

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: J. Vitejček, J. Starostová

Návrh byl přijat

Usnesení není v rozporu s možností podat novou žádost i s objasněním využití stavby bývalé

trafostanice.

 

Výňatek ze zápisu ZO ze dne 16.10.2017

*XXXXX – podává doplňující informace k žádosti o převod trafostanice, o záměru její opravy a využití.

Starosta navrhuje usnesení:

Návrh usnesení:

Kdo je pro, aby obec převedla trafostanici spolku Příznivci hradu Kožlí.

Hlasování: Pro: 0 Proti: 5 Zdržel se: 0

Návrh nebyl přijat

 

Obecní úřad v Tismi - K rukám zastupitelů obce 14.7.2017

 

Obecní úřad v Tismi
K rukám zastupitelů obce
Tisem čp. 36
25756 Neveklov

V Tismi dne 14.7.2017

Věc: žádost o dlouhodobý pronájem popř. převod stavby bývalé trafostanice

Dobrý den,
spolek Příznivci hradu Kožlí,z.s. tímto žádají obec Tisem o dlouhodobý pronájem, popř. převod do majetku spolku, objektu bývalé trafostanice. Tato byla již dříve převedena do majetku obce od společnosti ČEZ, pro kterou již nebyla využitelná. Spolek Příznivci hradu Kožlí by tuto stavbu využil pro svoji činnost a též provedl celkovou opravu vnější i vnitřní části.

Za spolek Příznivci hradu Kožlí,z.s.

Jaroslav Hlaváč

 

Vážení návštěvníci,

Vy, kteří nejste na tomto místě poprvé, jste jistě zaznamenali změnu, ke které zde došlo a to „odhalení „ místní památky – zříceniny hradu Kožlí. Jsme malý spolek z blízké vesnice Tisem, která historicky patří k tomuto místu, a proto jsme se rozhodli, že podnikneme vše, co bude v našich silách, abychom zachovali zbytky zříceniny a i umožnili veřejnosti zde nalézt třeba místo pro načerpání nové energie a chvilky oddychu. Jsme pouze neziskový zájmový spolek, informace o nás můžete najít na našich stránkách – hradkozli.cz. ,kde můžete přispět i svým komentářem. Budeme rádi za jakýkoli Váš příspěvek, který využijeme jako spoluúčast při žádosti o případnou dotaci na obnovu a údržbu zříceniny. Pokud uvedete ve zprávě příjemci Vaše jméno a případný kontakt, uvedeme Vás na našich stránkách do seznamu všech těch, kteří přispěli na záchranu tohoto místa.

Příspěvky